Wednesday, 21 March 2018

Hoa tự thắm, lá tự xanh Gió tự mát, nắng tự thành vàng tơ Ta vừa qua buổi ban trưa…

Em về, Hà Nội chợt xanh Vầng trăng giữa tháng long lanh Tây hồ Lắng lòng trong tiếng sóng ru…