Tuesday, 18 September 2018
Thiền

Ý nghĩa thần chú Om MaNi Padme Hum


Ý nghĩa thần chú Om MaNi Padme Hum (Án Ma Ni Bát Di Hồng) do thầy Geshe Chophel Norbu thuyết giảng tại Chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng, Texas, Hoa Kỳ.

Ý nghĩa thần chú Om MaNi Padme Hum5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thần Chú, Thuyết Pháp