Friday, 19 October 2018
Thiền

Y đức qua góc nhìn Phật giáo


Pháp thoại chuyên đề: Y đức qua góc nhìn Phật giáo được thượng tọa Thích Thiện Thuận chia sẻ vào ngày 12/09/2018 tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Tp. Hồ Chí Minh.

Y đức qua góc nhìn Phật giáo5.00/5 (100.00%) 1 vote