Sunday, 18 November 2018
Thiền

Xuôi theo dòng nghiệp chướng


Pháp thoại Xuôi theo dòng nghiệp chướng được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Mình, ngày 22/07/2018.

Xuôi theo dòng nghiệp chướng5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp