Tuesday, 13 November 2018
Thiền

Vượt trên thiện ác


Bài pháp thoại Vượt trên thiện ác do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 96 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-10-2018

Xem thêm bài pháp thoại Thiện và ác được Thầy Thích Tâm Nguyên thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp

Vượt trên thiện ác5.00/5 (100.00%) 1 vote