Thursday, 20 September 2018
Thiền

Vượt qua nghiệp thị phi, chỉ trích oán thù


Pháp thoại Vượt qua nghiệp thị phi, chỉ trích oán thù do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Hạnh Lâm, Tây Ninh, ngày 03-04-2018

Vượt qua nghiệp thị phi, chỉ trích oán thù5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp