Tuesday, 14 August 2018
Thiền

Vững chãi thảnh thơi


Pháp thoại Vững chãi thảnh thơi được thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng vào ngày 22/06/2018 tại thiền đường Mây Từ.

Vững chãi thảnh thơi5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp