Sunday, 21 October 2018
Thiền

Vui trong ác nghiệp


Bài pháp thoại Vui trong ác nghiệp do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bình Phước, Cầu Ngang, Trà Vinh, ngày 08-11-2017.

Vui trong ác nghiệp5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp