Tuesday, 25 September 2018
Thiền

Vì việc lớn đừng chấp việc nhỏ


Bài pháp thoại Vì việc lớn đừng chấp việc nhỏ được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bửu Quang, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31/05/2017

Vì việc lớn đừng chấp việc nhỏ5.00/5 (100.00%) 2 votes

Chuyên mục: Thuyết Pháp

Source link

The post Vì việc lớn đừng chấp việc nhỏ appeared first on NHATNET.COM – NHẶT NET.Xem nguồn