Tuesday, 13 November 2018
Thiền

Vì sao Đức Đạt Lai Lạt Ma không cứu được Tây Tạng


Pháp thoại vấn đáp Vì sao Đức Đạt Lai Lạt Ma không cứu được Tây Tạng? do thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử.

Vì sao Đức Đạt Lai Lạt Ma không cứu được Tây Tạng5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp