Friday, 12 October 2018
Thiền

Từng bước tu tập


Bài giảng Từng bước tu tập được thầy Thích Trí Huệ thuyết pháp tại chùa Ưu Đàm, Lasvegas trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ 2018.

Từng bước tu tập4.00/5 (80.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp