Monday, 22 October 2018
Thiền

Từ trường của người tu


Pháp thoại Từ trường của người tu do thầy Thích Thiện Xuân chia sẻ tại Tịnh Xá Ngọc Pháp, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Từ trường của người tu5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp