Tuesday, 19 June 2018
Thiền

Tu đừng xa Phật


Bài pháp thoại Tu đừng xa Phật do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Linh Quang, Pennsylvania, trong chuyến hoằng pháp tai Hoa Kỳ năm 2017.

Tu đừng xa Phật5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp