Saturday, 13 October 2018
Thiền

Tứ đại ngũ uẩn nổi giận


Bài giảng Tứ đại ngũ uẩn nổi giận được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Tứ đại ngũ uẩn nổi giận5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp