Saturday, 17 November 2018
Thiền

Tu chi cho khổ vậy?


Bài pháp thoại Tu chi cho khổ vậy? do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 21-10-2018 tại chùa Phước Thiện (Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh).

Tu chi cho khổ vậy?5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp