Tuesday, 20 November 2018
Thiền

Trí tuệ và niệm Phật


Pháp thoại Trí tuệ và niệm Phật được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc tại chùa Linh Quang

Trí tuệ và niệm Phật5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp