Saturday, 13 October 2018
Thiền

Trí tuệ từ đâu đến


Pháp thoại Trí tuệ từ đâu đến được Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Thiền Viện Bồ Đề – Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, ngày 08/07/2018.

Trí tuệ từ đâu đến5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp