Monday, 24 September 2018
Thiền

Tránh duyên và thủ hộ căn


Pháp thoại Tránh duyên và thủ hộ căn được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong khóa tu Niệm Phật nhân Đại Lễ Phật Đản tại chùa Pháp Tạng, Bình Chánh, Tp. HCM.

Tránh duyên và thủ hộ căn5.00/5 (100.00%) 1 vote