Wednesday, 24 October 2018
Thiền

Trách nhiệm người xuất gia


Pháp thoại Trách nhiệm người xuất gia được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Ngọc Thạnh, Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT.

Trách nhiệm người xuất gia5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp