Wednesday, 26 September 2018
Thiền

Tình yêu, sự nghiệp và lý tưởng


Pháp thoại Tình yêu, sự nghiệp và lý tưởng được TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Từ Quang, Gia Lai, ngày 05-06-2018.

Tình yêu, sự nghiệp và lý tưởng5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp