Monday, 19 November 2018
Thiền

Tĩnh lặng và an lạc


Bài pháp thoại Tĩnh lặng và an lạc – Sự kỳ diệu của não phải phần 2 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần 86 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-12-2017

Xem phần 1: Chuyển hướng tư duy để giảm đột quỵ và ung thư

Tĩnh lặng và an lạc5.00/5 (100.00%) 1 vote