Monday, 19 November 2018
Thiền

Tịnh lắng ba nghiệp


Bài pháp thoại Tịnh lắng ba nghiệp được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc tại chùa Pháp Hoa, Vancouver, Canada July 15, ngày 15/07/2017

Tịnh lắng ba nghiệp5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp