Wednesday, 19 September 2018
Thiền

Tìm chân lý ở đâu


Pháp thoại Tìm chân lý ở đâu được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Quang Hiển – Thôn 4, Tỉnh lộ 624C, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 03/01/2018

Tìm chân lý ở đâu5.00/5 (100.00%) 1 vote