Wednesday, 21 November 2018
Thiền

Thương yêu với cái tôi bé nhỏ


Pháp thoại Thương yêu với cái tôi bé nhỏ được Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 29.09.2018

Thương yêu với cái tôi bé nhỏ5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp