Thursday, 15 November 2018
Thiền

Thơ thiền trác tuyệt


Pháp thoại Thơ thiền trác tuyệt được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Thiền Viện Phổ Chiếu, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thơ thiền trác tuyệt5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp