Friday, 19 October 2018
Thiền

Thiền và thực tập thiền


Video bài giảng: Thiền và thực tập thiền được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong Tu thiền khóa 8 tại Chùa Pháp Tạng

Thiền và thực tập thiền5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp