Monday, 12 November 2018
Thiền

Thiền định trong cuộc sống


Pháp thoại Thiền định trong cuộc sống được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi, 87 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Thiền định trong cuộc sống5.00/5 (100.00%) 1 vote