Wednesday, 15 August 2018
Thiền

Theo Phật phước báo ngàn đời


Pháp thoại Theo Phật phước báo ngàn đời được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Bình Lâu, Hải Dương

Theo Phật phước báo ngàn đời5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp