Wednesday, 21 November 2018
Thiền

Thay đổi cuộc đời – Thích Trí Huệ


Pháp thoại Thay đổi cuộc đời được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Minh Như, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Xem thêm Thay đổi cuộc đời do thầy Thích Thiện Thuận giảng

Thay đổi cuộc đời – Thích Trí Huệ5.00/5 (100.00%) 1 vote