Saturday, 22 September 2018
Thiền

Thành tựu sự giáo hóa


Pháp thoại Thành tựu sự giáo hóa được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu 23.6.2017

Thành tựu sự giáo hóa5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp