Sunday, 18 November 2018
Thiền

Thần thông không bằng đạo thông


Pháp thoại Thần thông không bằng đạo thông được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ vào ngày 16/09/2018 tại Chùa Thiện Đạo, Đài Bắc, Đài Loan.
Thần thông không bằng đạo thông

Thần thông không bằng đạo thông5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp