Friday, 19 October 2018
Thiền

Tâm hy sinh là đạo đức của người tu


Video bài giảng: Tâm hy sinh là đạo đức của người tu được Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ vào ngày 28-09-2018 tại chùa Hội Khánh, P. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tâm hy sinh là đạo đức của người tu5.00/5 (100.00%) 1 vote