Friday, 19 October 2018
Thiền

Tâm càng rộng lớn thì khổ đau càng nhỏ


Bài pháp thoại: Tâm càng rộng lớn thì khổ đau càng nhỏ được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng vào ngày 20/08/2018 tại chùa Pháp Diệu, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

Tâm càng rộng lớn thì khổ đau càng nhỏ5.00/5 (100.00%) 1 vote