Monday, 24 September 2018
Thiền

Tại sao lại có cõi âm và hồn ma?


Sau khi chết trong vòng 49 ngày, người chết phải đi đầu thai. Vậy tại sao lại có cõi âm và hồn ma?

Mời quý vị nghe lời giải đáp của Thầy Thích Nhật Từ cho câu hỏi trên

Tại sao lại có cõi âm và hồn ma?5.00/5 (100.00%) 2 votes