Saturday, 17 November 2018
Thiền

Sống trong chánh niệm


Video pháp thoại Sống trong chánh niệm được Đại đức Thích Trí Huệ chia sẻ trong chương trình Chất lượng cuộc sống tại nhà hàng chay Mandala, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Sống trong chánh niệm5.00/5 (100.00%) 1 vote