Sunday, 23 September 2018
Thiền

Sống tốt để lòng thanh thản


Pháp thoại Sống tốt để lòng thanh thản được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng An Hạnh, Bang California, Hoa Kỳ, ngày 10-12-2017.

Sống tốt để lòng thanh thản5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp