Tuesday, 20 November 2018
Thiền

Sống để làm gì – Thích Phước Tiến


Pháp thoại Sống để làm gì được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Báo Ân, Bang Florida, Hoa Kỳ ngày 05-11-2017

Xem thêm bài giảng: Sống để làm gì do thầy Thích Thiện Tuệ giảng

Sống để làm gì – Thích Phước Tiến5.00/5 (100.00%) 1 vote