Wednesday, 21 March 2018
Thiền

Sắc pháp và tâm pháp


Video pháp thoại Sắc pháp và tâm pháp được thầy Thích Trí Huệ giảng tại Chùa Từ Quang trong đại lễ vu lan

The post Sắc pháp và tâm pháp appeared first on Niệm Phật.