Tuesday, 13 November 2018
Thiền

Rủi và may có hay không?


Rủi và may: có hay không? – Ni Sư Hương Nhũ giảng trong buổi phát quà từ thiện tại chùa Ruôm Mích ( Xà Mút ) – ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ngày 04/10/2108

Rủi và may có hay không?5.00/5 (100.00%) 1 vote