Thursday, 20 September 2018
Thiền

Quả báo của bốn hạng người


Pháp thoại Quả báo của bốn hạng người, người tu tập nên biết được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Tân Vạn Phước, Bến Tre

Quả báo của bốn hạng người5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp