Friday, 12 October 2018
Thiền

Phút lâm chung


Bài pháp thoại Phút lâm chung do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong lễ húy kỵ cố thượng tọa đạo hiệu Thích Vạn Hạnh nguyên TT tổ đình Hương Khánh

Phút lâm chung5.00/5 (100.00%) 3 votes