Friday, 12 October 2018
Thiền

Phước sanh nghiệp đổ


Pháp thoại vấn đáp Phước sanh nghiệp đổ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu, ngày 24.6.2017

Phước sanh nghiệp đổ5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp