Saturday, 21 July 2018
Thiền

Phu nhân thắng man phần 4


Bài pháp thoại Phu nhân thắng man phần 4 được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khoá huân tu lần thứ 45 tại Viện Chuyên Tu 2, Long Thành, Đồng Nai, ngày 17/09/2017.

Xem lại các phần trước: Phu nhân thắng man phần 3 | Phu nhân thắng man phần 2 | Phu nhân thắng man phần 1

Phu nhân thắng man phần 45.00/5 (100.00%) 1 vote