Thursday, 15 November 2018
Thiền

Phật tử thính pháp đúng nghĩa


Pháp thoại Phật tử thính pháp đúng nghĩa được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Bà Đa, Tp. Đà Nẵng.

Phật tử thính pháp đúng nghĩa5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp