Wednesday, 19 September 2018
Thiền

Phật sẽ chứng cho ai


Pháp thoại Phật sẽ chứng cho ai được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Tập Phúc, Thôn yên Vĩnh, Xã kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, ngày 08/04/2018.

Phật sẽ chứng cho ai5.00/5 (100.00%) 1 vote