Friday, 19 October 2018
Thiền

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40


Buổi chia sẻ Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hindu Temple (Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ), ngày 17-10-2017.

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 405.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp