Tuesday, 16 October 2018
Thiền

Phật không độ người không có duyên


Pháp thoại Phật không độ người không có duyên do thầy Thích Thiện Tuệ chia sẻ tại chùa Giác Huệ, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/12/2017

Phật không độ người không có duyên5.00/5 (100.00%) 1 vote


Chuyên mục: Thuyết Pháp