Saturday, 13 October 2018
Thiền

Pháp đàm bàn về chữ Hiếu


Câu chuyện bên tách trà: Pháp đàm bàn về chữ Hiếu – Thượng toạ Thích Thiện Thuận và diễn viên Việt Trinh

Pháp đàm bàn về chữ Hiếu5.00/5 (100.00%) 2 votes


Chuyên mục: Thuyết Pháp