Tuesday, 20 November 2018

Bài pháp thoại Ngày Phật hoan hỷ PL2561 được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu, Vạn…

Bài pháp thoại Khi chúng ta buồn được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tu Viện Như Giác, 09/2017…

Thầy Thích Trí Huệ giảng pháp thoại Bước chân tịnh độ tại Tu Viện An Lạc, Ventura, California, Hoa Kỳ,…

Pháp thoại Giác ngộ thoát khổ đau do thầy Thích Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ – Hoa…

Bài pháp thoại Cơn ác mộng được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè tại…