Sunday, 21 October 2018

Pháp thoại Giác ngộ thoát khổ đau do thầy Thích Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ – Hoa…

Bài pháp thoại Cơn ác mộng được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè tại…

Bài pháp thoại Hưởng quả bồ đề được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Quan Thế Âm, tiểu…

Bài pháp thoại Diệu pháp liên hoa được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Pháp Hoa, El Monte,…

Bài pháp thoại Cho và nhận được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong chương trình chất lượng cuộc sống…